Moment og kraft

Rosta Teknologi Generelt

Moment og kraft

I vedlagte oversigt findes grundtabellen, for hvilken kraft og momenter, de enkelte elementer kan udsættes for. Elementerne er benævnt med en elementstørrelse og elementlængde f.eks. 15 x 50. Elementstørrelsesnummer, svarer til det inderste rørs mål. Så for 15 x 50 er røret 15 x 15 mm i firkant og 50 mm lang. I tabellen ses hvilket moment, de forskellige elementtyper får ved forskellig deformation i helt op til 30 grader. Desuden er der angivet, hvilke kræfter og vinkelafvigelser, elementer kan optage både aksialt, radialt og kardanisk. Alle angivelserne er for gummiblanding Rubbermix 10, så for andre gummityper ganges momentfaktoren fra gummitypeoversigten på værdierne, så f.eks. for rubbermix 40 ganges værdierne med faktor 0,6.

Under de enkelte produkttyper er der mere specifikke angivelser af kræfter og moment, og for mange elementtyper er der også angivelser af egen svingningsfrekvens på elementer. Elementets egen svingningsfrekvens angiver gennem de forskellige tabeller, hvor stor dæmpningen (isolationsevne) af rystelser og vibrationer er ned gennem elementet. Isolationsevnen virker også den anden vej, så hyppigt bliver elementerne brugt, under f.eks. måleudstyr, så vibrationer fra gulvet ikke forstyrrer måleresultaterne. Her finder man også alle andre mål og dimensioner- for de specifikke elementtyper.

Under de forskellige produkttyper er der henvisning til CAD tegninger.

Prisliste

Se vores udvalg af produkter og priser
Vi har markedets bedste transmissionsprisliste med info om mål, vægt, pris, lagerføring osv. Hvis du sender en mail til os på info@jens-s.dk, kan vi sende en trykt prisliste til dig. Download prisliste

Nyheder

Produktbrochurer til download hér. Du kan se billeder og læse om de væsentligste produkter i programmet.

Om Jens S.

Vi har en førende position i Skandinavien og kan tilbyde et bredt udvalg af produkter og løsninger til konkurrencedygtige priser. Jens S. Transmissioner leverer transportbånd, gear og transmissionsløsninger i samarbejde med verdens førende producenter. Vi fremstiller desuden kunde- og specialtilpassede produkter på vores egne værksteder. Læs mere